top of page

הפרעות הפרשה בילדים:

 הרצאה בנושא השלכות פסיכולוגיות של

הרטבת לילה (נוקטורנל אניורזיס)

רן כהן, מתמחה בפסיכולוגיה רפואית

 

bottom of page