top of page

מהי פסיכולוגיה רפואית? 

פסיכולוגיה רפואית הינו תחום המתמקד בהבנת הקשרים בין המשתנים הפיזיולוגיים לבין המשתנים הפסיכולוגים, החברתיים והתרבותיים המעורבים בהתפתחות תופעות ומחלות גופניות, דרכי ההתמודדות איתן ומניעתן. הוא מקיף את כל הרצף של בריאות וחולי החל מתכניות מניעה (כגון: יישום התנהגויות בריאות, ניהול דחק, סיוע בקבלת החלטות) דרך שיפור יכולות ההתמודדות עם מצבי דחק רפואיים אקוטיים ו/או כרוניים (בדיקות, אשפוזים, ניתוחים, מחלות כרוניות והטיפולים .הכרוכים בן), ועד לתהליכים הקשורים בסוף החיים. 

bottom of page